KapitalIndeks

Ragnvald AlbretsenRogalendingen Ragnvald Albretsen startet Seabrokers for å drive med skipsmegling for over 30 år siden. I dag er konsernet aktivt innen flere bransjer, og kjernevirksomheten er nå innen næringseiendom, der selskapet sitter med rundt 210.000 kvadratmeter på Forus. Etter at Equinor nylig flyttet ut av et av byggene står nå deler av eiendomsmassen uten leietager. Usikkerhet rundt den fremtidige leien bidrar til at formuen til Albretsen faller med 100 millioner, til tross for at det går bra på de andre virksomhetsområdene.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,60 mrd
Nettoformue 2018
1,70 mrd
Nettoformue 2017
-6%
Endring i formue
1952
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Seabrokers

Ragnvald Albretsen