KapitalIndeks

Ragnhild Noer

Etter fem år som dommer i Borgarting lagmannsrett tiltrådte Noer som høyesterettsdommer i 2010. Noer har bakgrunn fra akademia, som lagdommer, og konsulent i Justisdepartementets lovavdeling samt Miljøverndepartementet. Hun var også advokat ved Regjeringsadvokatembedet i 14 år, og sitter i styringskomiteen til World Commission on Environmental Law.

Sist oppdatert: 15. may 2019

Jurist
Utdannelse
1959
Født
Høyesterettsdommer
Stilling
Jus
Bransje

Ragnhild Noer