KapitalIndeks

Petter OlsenPetter Olsen har for andre gang på ti år måttet nedskrive eiendomsporteføljen sin i Spania med et tresifret millionbeløp. På den andre siden opplever Olsen en positiv verdiutvikling i Fred. Olsen S.A. på Kanariøyene, der både han og storebroren Fred. Olsens familie er på eiersiden. Petter har fortsatt å investere tungt i Ramme gård, som skal huse både et hotell og et kunstmuseum i nær fremtid. Han er for øvrig i gang med å selge “lakseslottet” sitt i Egersund, en eiendom som med fiskerettigheter kan være verdt opptil 60 millioner kroner.

Sist oppdatert: 26. september 2019

2,50 mrd
Nettoformue 2019
2,40 mrd
Nettoformue 2018
+4%
Endring i formue
1948
Født
Hotell/Reiseliv
Bransje

Nevnt i 7 artikler

Slipper ikke helt unna skatt på trusten:

Skattesmell for Petter Olsen

Petter Olsens investeringsselskap må skatte et millionbeløp av inntekter Timex har opptjent i lavskatteland. Det er klart etter at selskapets anke nylig ble avvist av Borgarting lagmannsrett.

2 min lesetid

Investorer rammet av klimakrise:

Får erstatning etter avlingssvikt

Hverken værgudene eller landbruksmyndighetene diskriminerer mellom fattig og rik. Bonde og investor Tore Aksel Voldberg er blant dem som får erstatning etter fjorårets tørkesommer.

4 min lesetid

Petter Olsen i skattestrid med staten:

Petter Olsen i skattestrid med staten

Striden om Fred. Olsen-familiens trust er ikke helt over. Lillebror Petters anke om inntektsskatt fra Timex-konsernet skal nå opp for retten.

2 min lesetid

Treg snuoperasjon i Fred. Olsens Timex:

Milliardene renner ut

Salget av armbåndsurene til Timex fortsatte å falle i 2018, og det ventes nok et stort underskudd. Fred. Olsen-familiens klokkekonsern har i perioden 2015-2017 tapt 1,7 milliarder kroner.

2 min lesetid

Skyter inn friske millioner:

Rederarvingens drømmeprosjekt utsatt igjen

Munch-samler, økobonde og rederarving Petter Olsen spytter inn 25 millioner for å dekke flere års underskudd knyttet til utbyggingen av Ramme gård. Den planlagte kultur- destinasjonen skal nå åpne dørene først neste høst.

2 min lesetid

Store tap i Fred. og Petter Olsens klokkekonsern:

Låner ut 80 mill. til Timex

Pengene fortsetter å renne ut fra Timex. Klokkekonsernet til Fred. og Petter Olsen har nylig fått lån fra aksjonærene.

3 min lesetid

Fred. og Petter Olsen

Vant 25 år gammel skattestrid

Fred. og Petter Olsen med familier slipper formuesskatt på en milliardtrust i utlandet etter en skattestrid som har vart i 25 år.

9 min lesetid

Nøkkelbedrifter

Firmament
Compania La Gomera

Petter Olsen