KapitalIndeks

Petter NesleinPå 1980-tallet arvet Petter Neslein og søsteren Marit familiens eiendomsportefølje. Gjennom forvaltningsselskapet Pecunia har søsknene forvaltet verdiene videre. Konsernet leverte rekordresultat i 2017 med over 340 millioner i overskudd. Mesteparten av Pecunias verdier består i dag av næringseiendom og boliger i Oslo, men selskapet har også betydelige finansielle investeringer. I år har Neslein for eksempel kjøpt aksjer for ytterligere 39 millioner kroner i bjellesau-yndlingen Pareto Bank.

Sist oppdatert: 20. september 2018

3,80 mrd
Nettoformue 2018
3,55 mrd
Nettoformue 2017
+7%
Endring i formue
1954
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Pecunia Eiendomsselskap

Petter Neslein