KapitalIndeks

Peter T. SmedvigAnna Margaret Smedvig overtok for et par år siden farens tidligere posisjon som styreleder og skal føre arven videre i fjerde generasjon for konsernet med en forvaltningskapital på rundt 12 milliarder kroner. Peter har inntatt en rådgiverrolle til styret, men tilordnes som familieoverhode fortsatt formuen på vår liste. Pengebingen styres fra Stavanger og finansdistriktet Mayfair i London, der investeringer i private equity og eiendom kaster jevnt og pent av seg. Peters søster Hjørdis Kluge Smedvig har sammen med sin datter Julia Smedvig Hagland eierandeler i familiekonsernet. Hjørdis’ sønn Petter Hagland har på sin side solgt seg helt ut.

Sist oppdatert: 20. september 2018

9,20 mrd
Nettoformue 2018
8,70 mrd
Nettoformue 2017
+6%
Endring i formue
1946
Født
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Smedvig Asset Allocation

Peter T. Smedvig