KapitalIndeks

Peggy A. Hessen Følsvik

Følsvik rykket opp som første nestleder i LO på kongress i 2017 og er nå den mektigste kvinnen i LO-systemet etter at Gerd Kristiansen gikk av. Følsvik var tidligere nestleder i Handel og Kontor. Hun har etter hvert fått en tydeligere stemme i den offentlige debatten og har engasjert seg sterkt mot blant annet innleie av arbeidskraft. I 2017 gikk hun også hardt ut mot Venstre og KrF, som gav støtte til au-pair-ordningen slik at den overlevde.

Sist oppdatert: 15. may 2019

1960
Født
Nestleder i LO
Stilling
Organisasjoner
Bransje

Peggy A. Hessen Følsvik