KapitalIndeks

Ove TveteraasViking-aksjonær og eiendomsinvestor Tveteraas har store eiendomsinvesteringer i Stavanger-området gjennom selskapene Tveteraas Invest og Tveteraas Eiendomsselskap. Stavangermannen er også diversifisert gjennom plasseringer i verdipapirer.

650 mill
Nettoformue 2017
1955
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Tveteraas Invest
Tveteraas Eiendomsselskap

Ove Tveteraas