KapitalIndeks

Ove Ingvard UtkilenTredjegenerasjons skipsreder Ove Ingvard Utkilen opererer i et fremdeles krevende marked for kjemikalietank. Solide og langsiktige kontrakter sørger for at rederiet leverer resultater på linje med fjoråret. Ledelsen forventer likevel i årene fremover bedre rater og bedring i balansen mellom tilbud og etterspørsel i markedet for kjemikalietransport. Konsernet har i dag en portefølje på 18 avanserte tankskip og åtte skip under bygging med leveranse de to neste årene.

Sist oppdatert: 21. september 2018

1,55 mrd
Nettoformue 2018
1,60 mrd
Nettoformue 2017
-3%
Endring i formue
1937
Født
Shipping
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Utkilen Shipping

Ove Ingvard Utkilen