KapitalIndeks

Ove Ingvard UtkilenOve Ingvard er tredjegenerasjons skipsreder i Utkilen. Kjemikalietankmarkedet fortsetter å være utfordrende, men Utkilen er mindre eksponert for dette gjennom sine langsiktige kontrakter. Det gjør at Utkilen også i år leverer gode resultater, nesten 20 prosent bedre enn året før. Nytt fra i fjor er at styreleder Bjørn Sjaastad har redusert sin eierandel i det tradisjonsrike rederiet fra fem til to prosent, og transaksjonen indikerer at Utkilen kan være verdt 2 milliarder kroner.

Sist oppdatert: 26. september 2019

2,00 mrd
Nettoformue 2019
1,55 mrd
Nettoformue 2018
+29%
Endring i formue
1937
Født
Shipping
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Utkilen Shipping

Ove Ingvard Utkilen