KapitalIndeks

Ole RuglandStyrelederen i Viking Stadion og største aksjonær i Viking Fotball har opparbeidet seg en solid formue gjennom sitt selskap, Skanem. Denne virksomheten strekker seg til hele verden med sine selvklebende etiketter, og økte i år resultatet til tross for synkende omsetning. Knallharde prioriteringer og effektiviseringstiltak har igjen satt skuten på kurs mot nye mål. Selskapet til rogalendingen har hele elleve produksjonssteder fordelt over en rekke land i Europa samt i Asia og Afrika. Dog er brorparten av formuen plassert i næringseiendom i Stavanger, hvor vi blant annet finner Evry-bygget på snaue 10.000 kvadratmeter.

Sist oppdatert: 26. september 2019

1,30 mrd
Nettoformue 2019
1,10 mrd
Nettoformue 2018
+18%
Endring i formue
1955
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Skanem

Ole Rugland