KapitalIndeks

Ole Peter LorentzenSom aksjonær i Opera Software og Nasdaq-noterte Energy Recovery tjente Lorentzen tidligere gode penger. Det siste året har imidlertid vært betydelig tøffere, gjennom selskapet Ludvig Lorentzen tapte han nærmere 150 millioner på aksjeinvesteringer. Spesielt slo konkursen i avfallshåndteringsselskapet Renonorden hardt ut, da Lorentzen satt på fem prosent av aksjene i selskapet.

Sist oppdatert: 20. september 2018

950 mill
Nettoformue 2018
1953
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Ludvig Lorentzen

Ole Peter Lorentzen