KapitalIndeks

Ole Martin BraathenBraathen Eiendom solgte i 2005 unna en portefølje med eldre bygg og satset alt i Bjørvika og Barcode-området i Oslo. Strategien har vist seg å være svært profitabel etter hvert som Barcode-prosjektet har blitt ferdigstilt og fylt opp med bunnsolide leietakere. Familien Braathen er i dag rikere enn noensinne. Den totale verdien av eiendomsporteføljen nærmer seg ti milliarder med stormskritt.

Sist oppdatert: 20. september 2018

2,70 mrd
Nettoformue 2018
2,60 mrd
Nettoformue 2017
+4%
Endring i formue
1978
Født
Sjømat
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Braathen Eiendom

Ole Martin Braathen