KapitalIndeks

Ole G. OtterslandSelskapet O.G. Ottersland ble etablert av Oles oldemor på tampen av 1800-tallet som en grossistaktør i dagligvarehandelen. Ole overtok selskapet på 1970-tallet, mangedoblet omsetningen, fisjonerte ut grossistvirksomheten og solgte den i 2001. Siden har O.G. Ottersland vært et rent eiendomsselskap. Blant selskapets mange lukrative eiendommer finner vi i dag Otterlandgården i Arendal, Clarion Hotel på Tyholmen og Gardermoen Hotell Radisson Blu. Sistnevnte ble overtatt i slutten av 2015 og har vært en svært lukrativ investering. Ottersland er også kjent for å gi veldedige gaver til blant annet kreftbehandling i Arendal.

Sist oppdatert: 20. september 2018

2,50 mrd
Nettoformue 2018
2,40 mrd
Nettoformue 2017
+4%
Endring i formue
1948
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

O.G. Ottersland

Ole G. Ottersland