KapitalIndeks

Olav StangelandDe siste 50 årene har Olav sammen med sin far bygget opp Stangeland-konsernet som nå er en dominerende maskinentreprenør i Rogaland. Konsernet består i dag av blant annet Stangeland Maskin og Crane Norway Group. Utviklingen i oljeprisen har vært en utfordring i bransjen, men konsernet har bygget et stabilt apparat som bidrar til gode resultater. Med en rekke eierinteresser i næringsbygg og eiendommer kan Stangeland juble over rekordomsetning på 2,1 milliarder i 2017. Særlig gjennom storsatsingene i Møllerparken og Eiganestunellen kan Stangeland nyte gode inntekter.

Sist oppdatert: 20. september 2018

2,95 mrd
Nettoformue 2018
2,80 mrd
Nettoformue 2017
+5%
Endring i formue
1955
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Stangeland Gruppen

Olav Stangeland