KapitalIndeks

Odd Arvid SullandSulland eier et av Norges største private bilkonsern, Sulland Gruppen, samt en betydelig eiendomsportefølje. Bilforhandlerdriften holder seg stabil på tross av bransjens teknologiskifte med økt omsetning i 2018. Det er likevel Sulland Eiendom som driver formuen opp med nettoverdier på over 600 millioner kroner. Eiendomsvirksomheten består av flere utviklingsprosjekter på Sullands hjemsted Kapp i Østre Toten kommune i Oppland.

Sist oppdatert: 26. september 2019

1,65 mrd
Nettoformue 2019
1,55 mrd
Nettoformue 2018
+6%
Endring i formue
1943
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Sulland Gruppen

Odd Arvid Sulland