KapitalIndeks

Odd Arvid SullandSulland fra Kapp på Toten eier Sulland Gruppen som er et av Norges største privateide bilkonsern, i tillegg til å ha en betydelig eiendomsvirksomhet. Sulland Gruppen samlet for noen år siden all eiendom under Sulland Eiendom, som sitter med nettoverdier for ca. 600 millioner kroner. Både eiendom og bilforhandlervirksomhet går som aldri før og har gitt Sulland en økning i formuen på over 50 prosent de to siste årene.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,55 mrd
Nettoformue 2018
1,35 mrd
Nettoformue 2017
+15%
Endring i formue
1943
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Sulland Gruppen

Odd Arvid Sulland