KapitalIndeks

Nina Bjerkedal

Bjerkedal er ekspedisjonssjef i Finansdepartementets økonomiavdeling, noe som gir henne ansvar for en stor del av den økonomiske politikken i Norge. Avdelingen hun leder legger blant annet retningslinjer for finans- og pengepolitikken her i landet, og har dessuten tilsyn med Statens pensjonsfond, statens gjeld og strukturpolitikk generelt. Bjerkedal er utdannet siviløkonom fra NHH, og har jobbet i Finansdepartementet i over 40 år.

Sist oppdatert: 15. may 2019

Utdannet som siviløkonom fra NHH.
Utdannelse
1953
Født
Ekspedisjonssjef i Finansdepartementet
Stilling
Offentlig sektor
Bransje

Nina Bjerkedal