KapitalIndeks

Morten Wilhelm WilhelmsenMorten er fjerdegenerasjons eier i familierederiet Wilh. Wilhelmsen. Sønnen Thomas styrer nå driften i den maritime industrigruppen som har over 21.000 ansatte og kontorer i 72 land. I fjor fikk familien et stort løft i formuen etter at det børsnoterte familierederiet Wilh. Wilhelmsen Holding hadde steget i verdi med nesten 50 prosent. Det siste året har mesteparten av gevinsten blitt reversert etter et dramatisk børsfall.

Sist oppdatert: 20. september 2018

4,45 mrd
Nettoformue 2018
6,65 mrd
Nettoformue 2017
-33%
Endring i formue
1937
Født
Shipping
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Wilh. Wilhelmsen Holding

Morten Wilhelm Wilhelmsen