KapitalIndeks

Mette I. Wikborg

I et land hvor staten har betydelig eierskap i næringslivet, har også eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet betydelig makt. Som ekspedisjonssjef i denne avdelingen har samfunnsøkonom Mette I. Wikborg ansvaret for å finne og nominere de personene som skal være statens representanter i styrene i blant annet Statoil, Telenor, Statkraft, Norsk Hydro og Yara International.

Sist oppdatert: 15. may 2019

Utdannet som samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.
Utdannelse
1963
Født
Dep.råd i Nærings- og fiskeridepartementet
Stilling
Offentlig sektor
Bransje

Mette I. Wikborg