KapitalIndeks

Menne SteenslandSteensland-familien er arvinger etter skipsrederen og motstandsmannen Inge Steensland. Anne Merete “Menne” Steensland er Inges datter. Sønnen Michael styrer nå Steensland-selskapene og har fått skikkelig fart på verdiutviklingen for familiens investeringer de siste årene. Majoriteten av familiens formue kontrolleres gjennom selskapene Audley, Clipper og Straen. Med tiden har selskapene utviklet seg fra ren rederivirksomhet til å inkludere eiendom og en betydelig finansportefølje. Tidligere i år kjøpte det Clipper-eide selskapet Unity Invest opp resten av aksjene i rederiet Solvang og tok det av børs.

Sist oppdatert: 20. september 2018

2,35 mrd
Nettoformue 2018
1,90 mrd
Nettoformue 2017
+24%
Endring i formue
1953
Født
Shipping
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Menne Invest

Menne Steensland