KapitalIndeks

Marit Mohn WestlakeEtter at de solgte familieselskapet Frank Mohn for noen år siden ble familieformuen fordelt mellom Trond, hans sønn Frederik og Tronds søster Marit. Trond Mohn forvalter sine verder gjennom det veldiversifiserte holdingselskapet Meteva. Meteva har hatt en brukbar utvikling det siste året, men flere veldedige bidrag fører til at Tronds formue holdes konstant. Marit, på sin side, forvalter sin formue gjennom selskapet Marista Invest, som hun eier sammen med sin sønn Stian. Hos Marit har verdiene heller ikke endret seg stort. Utstikkeren i familien er Frederik, hvis formue er opp over 30 prosent. Det store hoppet skyldes at verdens nest største boreselskap, Transocean, har kommet med et oppkjøpstilbud på Songa Offshore som Frederik eier nesten halvparten av via investeringsselskapet Perestroika. Budet har snudd et milliardtap til en potensiell gevinst på flere hundre millioner kroner.

Sist oppdatert: 20. september 2018

6,40 mrd
Nettoformue 2018
6,00 mrd
Nettoformue 2017
+7%
Endring i formue
1946
Født
finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Marstia Invest

Marit Mohn Westlake