KapitalIndeks

Marit Hermansen

Marit Hermansen ble i mai i 2017 gjenvalgt for to nye år som president for Den norske legeforening, et verv hun har hatt siden 2015. Legeforeningens posisjon i samfunnsdebatten har blitt noe svekket de siste årene, men Hermansen har uansett vært en synlig og tydelig leder. 54-åringen er spesialist i allmennmedisin, og har jobbet både som legevaktsjef og kommuneoverlege. Hun har også vært leder i Norsk forening for allmennmedisin, samt sittet i Legeforeningens sentralstyre.

Sist oppdatert: 15. may 2019

Cand.med. fra Universitetet i Bergen.
Utdannelse
1964
Født
President i Legeforeningen
Stilling
Helse
Bransje

Marit Hermansen