KapitalIndeks

Marie Benedicte Bjørnland

Som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er Bjørnland ansvarlig for å ivareta rikets sikkerhet. Stillingen blir gjerne omtalt som den mest utsatte og krevende politisjefjobben i landet, og under seg har sandefjordingen over 460 ansatte. Fra tidligere har Bjørnland bred erfaring. Hun har både vært politimester i Vestfold politidisitrikt, konstituert politimester, politiinspektør og visepolitimester, samt dommerfullmektig og politijurist.

Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.
Utdannelse
1965
Født
PST-sjef
Stilling
Offentlig sektor
Bransje

Marie Benedicte Bjørnland