KapitalIndeks

Målfrid Bjærum

Bjærum ble i november 2016 utnevnt til ny ekspedisjonssjef i eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet, og har med det ansvaret for å sikre strategisk og operativ styring av de fire regionale helseforetakene i Norge. Bjærum var tidligere ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor, men hadde den siste tiden permisjon for å være sekretariatsleder for Kvinnsland-utvalget. Bjærum er cand.oecon. fra NHH, og har ellers bred erfaring som administrativ leder fra flere ulike departementer.

Utdannet cand.oecon. fra NHH.
Utdannelse
1965
Født
Ekspedisjonssjef i Eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet
Stilling
Offentlig sektor
Bransje

Målfrid Bjærum