KapitalIndeks

Magne JordangerMagne Jordanger eier 92 prosent av aksjene i CreditSafe, verdens største leverandør av internasjonale kredittopplysninger. Til sammen kan selskapet tilby kredittopplysning om 240 millioner globale selskaper. Selskapet ble etablert i Oslo i 1997, men hovedkontoret er for lengst blitt flyttet til Cardiff. Cardiff er nyopprykkede i Premier League denne sesongen, men Jordanger tilbringer heller timene med fotball på Stamford Bridge, der han og hans sønner har faste plasser. Jordanger er også inne som investor i flere selskaper i Norge og Sverige. Den største posten er i børsnoterte ContextVision, som er litt ned det siste året.

Sist oppdatert: 20. september 2018

3,50 mrd
Nettoformue 2018
3,20 mrd
Nettoformue 2017
+9%
Endring i formue
1953
Født
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Creditsafe

Magne Jordanger