KapitalIndeks

Lisbeth Fransplass

Lisbeth Fransplass tok med seg erfaring fra blant annet Nav, Personalhuset og NHO Bemanning da hun i februar i 2017 ble ansatt som ny ekspedisjonssjef for integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Fransplass er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Hun kom fra stillingen som assisterende arbeids- og tjenestedirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Før dette hadde hun en rekke lederstillinger i både privat og offentlig sektor.

Utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.
Utdannelse
1966
Født
Ekspedisjonssjef for Integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet
Stilling
Offentlig sektor
Bransje

Lisbeth Fransplass