KapitalIndeks

Leif Hübert d.y.Eneeieren av Norges største stålgrossist har hatt et godt år. Etter flere år med svake driftsresultater er Norsk Stål i ferd med å snu skuta. I tillegg til stål har Hübert gjennom investeringsselskapet Leif Hübert pengene plassert i eiendom, finansielle papirer og diverse mindre selskaper. Finansporteføljen til den medieskye investoren styres av ringreven Jostein Devold. Ting kan tyde på at Hübert er lei av overbetalte eiendomsmeglere, da han også har investert i meglerutfordreren Propr.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,25 mrd
Nettoformue 2018
1,10 mrd
Nettoformue 2017
+14%
Endring i formue
1961
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Norsk Stål

Leif Hübert d.y.