KapitalIndeks

Lars NilsenNilsens heleide Lani har klart å vende om til et overskudd på over 24 millioner for 2017 etter underskudd året før. Bortsett fra kapitalforvaltningen og investeringen i tilknyttede selskaper drives nå en økende del av Lani-konsernets virksomhet gjennom datterselskapene – herunder også eiendomsutvikling. Den tidligere Block Watne-eieren har en rekke næringseiendommer i både inn- og utland, hvilket også kan ha vært redningen fra de omfattende nedskrivningene av finansielle eiendeler i tilknyttede selskaper som konsernet måtte ta konsekvensene av etter fjoråret.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,00 mrd
Nettoformue 2018
1,05 mrd
Nettoformue 2017
-5%
Endring i formue
1968
Født
Olje og energi
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Lani Invest

Lars Nilsen