KapitalIndeks

Lars JørgensenEiendomsinvestor Lars Jørgensen er eier av en portefølje med flere flotte eiendommer i Bergen. De fleste eiendommene har han eid siden starten av 1990-tallet, og trofaste leietakere har sørget for en stabil vekst i leieinntektene de siste årene.

Sist oppdatert: 20. september 2018

850 mill
Nettoformue 2018
800 mill
Nettoformue 2017
+6%
Endring i formue
1941
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Elljodd Holding

Lars Jørgensen