KapitalIndeks

Kristoffer StensrudSom grunnlegger av, og betydelig aksjonær, i Skagen Fondene, realiserte Kristoffer Stensrud verdier på over 550 millioner da Storebrand høsten 2017 kjøpte opp fondsforvaltningsselskapet. Før oppkjøpet hadde Stensrud trappet ned som forvalter for fondet Skagen Kon-Tiki. Stensrud har på privaten i stedet bygget opp en betydelig aksjeportefølje som forvaltes gjennom selskapet Månebakken. Investoren satser blant annet stort på Norwegian og har siden emisjonen i mars gradvis klatret oppover på listen over flyselskapets største aksjonærer.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,35 mrd
Nettoformue 2018
1,30 mrd
Nettoformue 2017
+4%
Endring i formue
1953
Født
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Skagen fondene

Kristoffer Stensrud