KapitalIndeks

Kristin Normann

Etter fire år som partner i advokatfirmaet Selmer tiltrådte Normann som høyesterettsdommer i 2010. Hun har omfattende erfaring fra næringslivet, med mye fokus på corporate-oppdrag, og gjennom diverse tunge styreverv. Den tidligere jusprofessoren og lagdommeren sitter også i det anerkjente utvalget som skal vurdere sentralbankloven og styringen i Norges Bank. I tillegg er hun styremedlem av fagutvalgene for selskapsrett og børs- og verdipapirrett hos Juristenes Utdanningssenter.

Sist oppdatert: 15. may 2019

Jurist
Utdannelse
1954
Født
Høyesterettsdommer
Stilling
Jus
Bransje

Kristin Normann