KapitalIndeks

Kristin Holm Jensen

Kristin Holm Jensen er statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra 2003 til 2013 helsepolitisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe avbrutt av en periode som politisk rådgiver for tidligere helse- og om-sorgsminister Ansgar Gabrielsen fra 2004 til 2005. Fra 2012 til oktober 2013 var hun kommunikasjonssjef i legemiddelfirmaet Pfizers norske avdeling

Bachelor i management, internationalisering og ledelse, Master of Management Program: Organisering og ledelse av Intellektuell kapital og Master of Management Program: Samspill og ledelse ved BI Stavanger
Utdannelse
1974
Født
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet (H)
Stilling
Politikk
Bransje

Kristin Holm Jensen