KapitalIndeks

Kristin Halvorsen

Halvorsen har vært direktør i Cicero Senter for Klimaforskning de seneste årene etter at hun sluttet i politikken. I tillegg er hun leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Halvorsen var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013, Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

Mellomfag i sosialpedagogikk og grunnfag i kriminologi fra Universitetet i Oslo.
Utdannelse
1960
Født
Leder Bioteknologirådet og adm. dir. i Cicero Senter for klimaforskning fra mai 2014
Stilling
Helse
Bransje

Kristin Halvorsen