KapitalIndeks

Kristin Brande BackeKristin Brande Backe er enke etter Peder Brinkmann Backe, tredjegenerasjonsarving av Backe Gruppen. Selskapets historie går tilbake til 1946, da Gunnar M. Backe pantsatte huset og lånte penger av familie for å starte ingeniørvirksomheten. Selskapet har utviklet seg til å bli et stort konsern som i dag består av prosjektutvikling, entreprenørskap, maskinutleie og eiendomsforvaltning. De siste årene har vært gode for Backe Gruppen som i fjor hadde høyere inntekter enn noen gang og en rekordstor ordrereserve ved utgangen av året.

Sist oppdatert: 20. september 2018

2,00 mrd
Nettoformue 2018
1,80 mrd
Nettoformue 2017
+11%
Endring i formue
1960
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Backe

Kristin Brande Backe