KapitalIndeks

Kristin Berge

Berge er øverste administrative leder av Kulturdepartementet. Hennes ansvarsfelt er bredt, med en rekke underliggende etater. Berge er formet i embedsverket, med erfaring fra både Administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet samt Barne- og- familiedepartementet. Hun har også vært kommunaldirektør.

Sist oppdatert: 15. may 2019

Utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo.
Utdannelse
1963
Født
Departementsråd i Kulturdepartementet
Stilling
Offentlig sektor
Bransje

Kristin Berge