KapitalIndeks

Kristian Michel AndvordSammen sitter brødrene på kontrollen i Andvordgruppen. Konsernet er organisert med tre ulike forretningsområder, herav industriell investeringsvirksomhet i Andvord Invest, finansiell investeringsvirksomhet i Andvord og eiendomsforvaltning- og utvikling i Andvord Eiendom. Eiendomsporteføljen i Andvord Eiendom består av fem kontoreiendommer på i alt 21.500 kvadratmeter sentralt i Oslo. Andvord Invest driver også engroshandel med papir og papp gjennom Maskegruppen som for øvrig hadde en omsetning på 961 millioner i 2017. Året før kjøpte konsernet opp majoriteten av aksjene i Stangeskovene som sitter på en av landets største private skogeiendommer.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,10 mrd
Nettoformue 2018
1,30 mrd
Nettoformue 2017
-15%
Endring i formue
1951
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Andvord Eiendom

Kristian Michel Andvord