KapitalIndeks

Knut Gregardsøn HejeAgra Margarinfabrikk ble grunnlagt i 1885 av odelsgutten K. K. Heje. Agra-konsernet, som er et av Skandinavias største merkevarebaserte næringsmiddelkonsern, er i dag fortsatt eiet og ledet av familien Heje. Etter årevis med delt eierskap ble familien i 2015 eneeiere av konsernet og sørget for at kjente merkevarer som Mills, Delikat, Melange og Vita Hjertego’ ble helnorske. Agra eier også Foodmark og Stryhns. I 2016 tvangsutløste de aksjer i Mills fra investeringsselskapet til Trond Lykke. Det var noe uenighet om pris, men etter tøffe forhandlinger på nyåret kom partene til enighet.

Sist oppdatert: 20. september 2018

2,20 mrd
Nettoformue 2018
2,00 mrd
Nettoformue 2017
+10%
Endring i formue
1950
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Agra

Knut Gregardsøn Heje