KapitalIndeks

Knut Galtung DøsvigDøsvig kontrollerer verdiene i Bara Eiendom, et selskap som gjennom årene har drevet innen mange bransjer, men som i dag er et rendyrket eiendomsselskap. Selskapet forvalter en eiendomsportefølje på over 1,4 milliarder, lokalisert i Bergen Sentrum og Kronstadparken. Bergensbedriften opplevde i 2017 et lite dropp i leieinntektene grunnet et svakere leiemarked og større ledighet gjennom året. Døsvig har siden 2002 bidratt med nærmere 17 millioner til bevaringen av slottet Baroniet i Rosendal.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,25 mrd
Nettoformue 2018
1,30 mrd
Nettoformue 2017
-4%
Endring i formue
1946
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Bara Eiendom

Knut Galtung Døsvig