KapitalIndeks

Knut FlakkIndustribyggeren har de siste årene leverte sterke resultater. Brorparten av Flakks formue er investert i selskapet Hexagon Composites, som produserer lette og portable gassbeholdere. Selskapet vil gjøre gass tilgjengelig på steder der det ikke er lønnsomt å legge gassledninger. Markedsverdien av investeringen i Hexagon er på én milliard. I tillegg består formuen av hotelldrift, helikoptertransport, opplevelsesaktiviteter og klesproduksjon.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,70 mrd
Nettoformue 2018
1,70 mrd
Nettoformue 2017
1960
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Flakk-gruppen
Devold

Knut Flakk