KapitalIndeks

Knut BundeKonsernet BundeGruppen driver med eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet i Oslo og Akershus. Resultatet til gruppen fortsetter å tynges av tapsprosjekter inngått for flere år siden, og i fjor ble det levert et underskudd på over 100 millioner. Det er dette som er årsaken til at Bundes formue faller under milliarden i år. Ledelsen har dog et positivt syn på fremtiden og forventer at inntjeningen skal tilbake til gamle høyder.

Sist oppdatert: 20. september 2018

800 mill
Nettoformue 2018
1,10 mrd
Nettoformue 2017
-27%
Endring i formue
1945
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Bundegruppen

Knut Bunde