KapitalIndeks

Knut Axel UglandDen yngste sønnen til rederen Andreas K. L. Ugland kan legge nok et år med solid formuesøkning bak seg. Gjennom selskapet Knut Axel Ugland Holding drives det med lufttransport, reise, detaljhandel og eiendom. Det er særlig helikoptervirksomheten som har vært veldig lukrativ de siste årene. Forretningsmodellen er å lease ut helikoptre på lange kontrakter til solide motparter. Knut Axel eier også selskapet Lufttransport som har vært mye omtalt i media de siste månedene etter at de tapte anbudet om ambulanseflytjenesten.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,90 mrd
Nettoformue 2018
1,50 mrd
Nettoformue 2017
+27%
Endring i formue
1959
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Knut Axel Ugland Holding

Knut Axel Ugland