KapitalIndeks

Kjetil HoltaHolta kan i år le hele veien til banken etter at hans heleide investeringsselskap Holta Invest leverte et resultat før skatt på 750 millioner kroner. Holta sitter på en portefølje verdt over 1,6 milliarder i noterte verdipapirer, han har 750 millioner i banken og sitter på store eierposter i diverse unoterte selskaper, samt mye eiendom. Formuen til Holta stammer opprinnelig fra salget av familiebedriften Tinfos til det franske industriselskapet Eramet. Etter salget har Holta vist høy klasse som forvalter av egne midler.

Sist oppdatert: 20. september 2018

4,20 mrd
Nettoformue 2018
4,10 mrd
Nettoformue 2017
+2%
Endring i formue
1965
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Holta Invest

Kjetil Holta