KapitalIndeks

Kjell Arild LorentsenKjell Arild Lorentsen kontrollerer familieselskapet Gigante Havbruk, som fra sine lokaliteter i Bodø og Gildeskål kommune produserte omkring 10.000 tonn laks i 2017. Konsernet preges av gode tider i fiskeoppdrettsbransjen og har de siste to årene økt bunnlinjen fra 70 til 175 millioner. Gigante Havbruk har også utviklet en ny merdteknologi med formål å løse laksebransjens utfordringer knyttet til arealtilgang, lakselus og rømming. Lorentsen har i en årrekke støttet fotballklubben Bodø/Glimt og bidratt til utviklingen av Aspmyra Stadion.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,30 mrd
Nettoformue 2018
1,05 mrd
Nettoformue 2017
+24%
Endring i formue
1957
Født
Sjømat
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Gigante Havbruk

Kjell Arild Lorentsen