KapitalIndeks

Kari StautlandInvestor Kari Stautland – enken etter gründer Geir Ivarsøy – er i dag mediesky, men mektig storeier i Opera Software med drøye frem prosent av aksjene gjennom selskapet Arepo. Operas verdi har det siste året stupt med 40 prosent, hvilket gjør at Stautlands formue barberes. Ved siden av å være aksjonær i Opera, har Stautland også investert i blant annet Bank Norwegian, Europris, XXL, Entra og B2 Holding og Induct.

700 mill
Nettoformue 2017
1960
Født
Sjømat
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Arepo

Kari Stautland