KapitalIndeks

Kari Sønderland

Den rutinerte byråkraten Kari Sønderland har ledet helserettsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet i over 15 år. Denne avdelingen har ansvaret for de aller fleste lover og forskrifter som ligger under departementet, deriblant pasientrettighets-, pasientskade-, helseforetaks-, biobank-, tilsyns- og helsepersonelloven.

1953
Født
Ekspedisjonssjef helserettsavdeligen til Helse- og omsorgsdepartementet
Stilling
Offentlig sektor
Bransje

Kari Sønderland