KapitalIndeks

John Arild ErtvaagJohn Arild Ertvaag har opparbeidet seg en formue gjennom investeringer i eiendom, bilsalg og aksjer. I dag forvaltes familiens betydelige verdier gjennom investeringsselskapet Camar AS. På midten av 1990-tallet, etablerte Ertvaag sammen med Knut Øgreid bilforhandleren Miklagruppen. I fjor solgte Ertvaag og Øgreid bilforhandlerkonsernet til svenske Anders Hedin Invest med betydelig gevinst. Sindre Ertvaag er nå daglig leder for familiekonsernet, hvor far er styreleder. Etter salget av Miklagruppen og et påfølgende rekordresultat for Camar satt selskapet ved utgangen av fjoråret med en krigskasse på nesten 600 millioner kroner i kontanter.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,75 mrd
Nettoformue 2018
1,50 mrd
Nettoformue 2017
+17%
Endring i formue
1955
Født
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Camar

John Arild Ertvaag