KapitalIndeks

Johannes ØstensjøØstensjø og hans rederivirksomhet har lagt bak seg flere krevende år som følge av oljeprisfallet. Rederiets resultater bedrer seg noe fra fjoråret, men er fremdeles preget av lave fraktrater og lav utnyttelsesgrad på skipene. Selskapet har siden etableringen i 1974 vært eksponert mot oljeindustrien med både taubåter, supplyskip og hotellskip. I kjølvannet av oljekrisen har selskapet benyttet anledningen til å innta servicemarkedet for offshore vindmøller. Dette markedet er i en vekstfase og ledelsen forventer at offshore vind vil være en viktig del av rederiets operasjoner de kommende årene.

Sist oppdatert: 20. september 2018

2,45 mrd
Nettoformue 2018
2,50 mrd
Nettoformue 2017
-2%
Endring i formue
1943
Født
Olje og energi
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Østensjø Rederi

Johannes Østensjø