KapitalIndeks

Johan Odvar OdfjellMens de London-baserte søstrene Helene og Marianne Odfjell arvet Odfjell Drilling, arvet broren Johan Odvar Odfjell kjemikalierederiet Jo Tankers. Marianne solgte sine 30 prosent i riggselskapet i 2015. Det siste året har vært tungt, med kursfall for Odfjell Drilling på rundt 10 prosent. Johan Odvar har ikke mistet apetitten på kjemikalietank selv om han i 2016 solgte Jo Tankers til børsnoterte Stolt-Nielsen. Jo Invest har investert i et joint venture med Stolt-Nielsen, og har sammen med Jo Capital økt sin eksponering i kjemikalietank og tankterminaler ved å investere i det børsnoterte rederiet Odfjell.

Sist oppdatert: 26. september 2019

2,30 mrd
Nettoformue 2019
2,55 mrd
Nettoformue 2018
-10%
Endring i formue
1967
Født
Shipping
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Odfjell Drilling
JO Tankers

Johan Odvar Odfjell