KapitalIndeks

Johan JohannsonGjennom fem generasjoner har familien Johannson bygget seg opp til å bli en dagligvaregigant i Norge. Sammen med sin far og onkel eier Johan Johannson drøyt 74 prosent av aksjene i NorgesGruppen. Etter en intern omstrukturering av selskapene i slutten av 2016, ble hele NorgesGruppen internt verdsatt til 41 milliarder, et anslag det er grunn til å tro er på den forsiktige siden. Ved årsskiftet hadde gruppen en markedsandel på 42,3 prosent av dagligvaremarkedet i Norge, en årlig omsetningsvekst på fem prosent og et årsresultat på svimlende 2,47 milliarder kroner. Det er ikke utelukkende salg gjennom dagligvarekjedene Kiwi, Spar, Meny og Joker som genererer inntektene. NorgesGruppen har også en betydelig eiendomsportefølje, engrosselskapet ASKO, Big Horn Steakhouse, Kaffebrenneriet, kioskkjeden MIX, samt pizzakjeden Dolly Dimple’s.

38 mrd
Nettoformue 2017
36 mrd
Nettoformue 2016
+7%
Endring i formue
1966
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Norgesgruppen

Johan Johannson