KapitalIndeks

Johan H. AndresenFjorårets boblende boligmarked i Oslo bidro godt til å dra verdien av Johan H. Andresen-familiens konsern Ferd opp siden forrige års verdsettelse av ham. Selv med et mer avkjølt boligmarked er Ferd-konsernet så diversifisert at så lenge norsk økonomi går bra og Oslo Børs stiger, tikker familieformuen videre oppover. Det største forretningsområdet er majoritetsposter i unoterte selskaper, der Elopak fortsatt er den desidert viktigste enkeltinvesteringen. Men Ferd investerer også stadig mer i børsnoterte selskaper. Scatec Solar skinner i den porteføljen, mens Ferd har tapt en halv milliard til nå i år på kursfallet i PGS. Andresen fokuserer imidlertid ikke bare på den tradisjonelle bunnlinjen, men konsentrerer seg også om den doble. Satsingen på sosiale entreprenører har gitt en ikke-ubetydelig samfunnsøkonomisk gevinst.

Sist oppdatert: 14. june 2018

31 mrd
Nettoformue 2017
27 mrd
Nettoformue 2016
+12%
Endring i formue
Bachelor fra Dartmouth College, USA og MBA fra Rotterdam School of Management, Nederland.
Utdannelse
1961
Født
Investor i Ferd
Stilling
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Ferd

Johan H. Andresen