KapitalIndeks

Jo HanssenSelv om han lever tilbaketrukket i USA, tikker formuen jevnt og trutt oppover for den tidligere så aktive investoren. En godt diversifisert verdipapirportefølje, bestående av kredittobligasjoner og for det meste tech- og bluechip-aksjer, drar nytte av oppdrift på børsen hvilket gir et nytt puff oppover for Hanssen.

Sist oppdatert: 20. september 2018

800 mill
Nettoformue 2018
750 mill
Nettoformue 2017
+7%
Endring i formue
1940
Født
Finans
Bransje

Jo Hanssen