KapitalIndeks

Jo HanssenKredittobligasjoner, en bred portefølje med amerikanske bluechip-aksjer, endel cash og ikke minst en nøktern livsstil, sikrer jevn oppgang i formuen til den tidligere mer aktive investoren. Pensjonisten lever godt på gamle gevinster og holder seg mest på den andre siden av dammen.

Sist oppdatert: 26. september 2019

850 mill
Nettoformue 2019
800 mill
Nettoformue 2018
+6%
Endring i formue
1940
Født
Finans
Bransje

Jo Hanssen