KapitalIndeks

Jan Petter CollierCollier grunnla meglerhuset Sundal & Co. sammen med partneren Dagfinn Sundal. De bygget opp finansselskapet og solgte det med gunstig timing i 1987, før de kjøpte det tilbake igjen knapt fem år senere. Selskapet byttet så navn til Sundal Collier før det fusjonerte med svenske ABG Securities og ble det som i dag er ABG Sundal Collier. Collier var toppsjef for meglerhuset i en årrekke før han troppet ned i 2010 og gav tøylene videre til Knut Brundtland. Siden da har Collier fortsatt vært involvert i selskapets styre, i tillegg til å forvalte familiens verdier gjennom investeringsselskapet Sanden. Nå går Brundtland av som adm. dir. og blir i stedet styreleder.

Sist oppdatert: 20. september 2018

2,05 mrd
Nettoformue 2018
1,90 mrd
Nettoformue 2017
+8%
Endring i formue
Siviløkonom fra Universite de Fribourg, Sveits.
Utdannelse
1950
Født
Gründer, partner, styremedlem og finansiell rådgiver i ABG Sundal Collier
Stilling
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

ABG Sundal Collier

Jan Petter Collier